Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Suzy's Rainbow Dreams 1-1-2022

Boekingen:
U kunt Suzy's Rainbow Dreams boeken via het contactformulier op de website of via Suzysrainbowdreams@gmail.com . Na uw boeking ontvangt u binnen 24 uur een bevestiging van uw reservering via een email bericht. Suzy's Rainbow Dreams is vanaf 1,5 uur te boeken binnen de regio Utrecht. Buiten de regio zijn wij te boeken vanaf minimaal
2 uur. Bedrijven, stichtingen en verenigingen die Suzy's Rainbow Dreams willen inhuren, ontvangen een offerte op
maat. De geldigheidsduur staat onderaan de offerte vermeld.

Betalingen:
Suzy's Rainbow Dreams hanteert een betalingstermijn van 14 kalenderdagen.
Indien de factuur niet binnen de uiterste betaaldatum betaald wordt, zijn wij genoodzaakt bij de
tweede herinnering administratieve kosten in rekening te brengen à € 15,00. Wanneer dan nog
geen betaling ontvangen is zullen wij een incassobureau inschakelen. De daarmee gemoeide
kosten zijn voor rekening van de betaling verschuldigde.

Tarieven:
Alle tarieven op de website zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld)
Voor opdrachten op zondagen of na 19:00 uur rekenen wij een toeslag van 25% tot 40%
(avond en nacht toeslag).
Op Nationale Feestdagen gelden de volgende toeslagen.
Tweede Kerstdag, Oud en Nieuw: 50% toeslag (Eerste Kerstdag zijn wij gesloten).
Overige Feestdagen: 25% toeslag.
Suzy's Rainbow Dreams behoudt ten allen tijde het recht prijzen te wijzigen.

Annulering door de opdrachtgever:
Wanneer er door de opdrachtgever wordt geannuleerd in de periode tot 21 dagen voor de datum
van de opdracht, brengen wij geen kosten in rekening.(Met uitzondering van boekingen op
feestdagen, hier geldt een minimum van 30 dagen) Indien het korter is dan 21 dagen, rekenen wij
25% van het totale factuurbedrag. Indien er reserveringskosten zijn betaald en de opdrachtgever
heeft niet de bovengenoemde annuleringsperiode in acht genomen, worden de reserveringskosten
omgezet in administratieve kosten ten behoeve van Suzy's Rainbow Dreams. Wanneer de opdrachtgever niet
annuleert of wanneer ter plekke blijkt dat de opdrachtgever een verkeerde datum heeft door
gegeven, wordt de gehele factuur in rekening gebracht. Indien er urengarantie is afgesproken
mogen deze uren niet ingekort of geannuleerd worden. Er wordt dus betaald naar het aantal uren
die afgesproken zijn en vermeld op de offerte/factuur.


Annulering door Suzy's Rainbow Dreams;
Bij ziekte of familieomstandigheden van onze zijde, proberen wij een vervanger te regelen. Suzy's Rainbow Dreams
werkt alleen met professionele schminkers. Het kan voorkomen dat er geen vervanger is. In dat
geval wordt de opdracht geannuleerd en ontvangt de opdrachtgever het volledige bedrag terug.

Reis- en parkeerkosten:
Reiskosten bedragen € 0,45 per km gerekend vanaf mijn locatie (Maarssen) naar uw locatie. Er wordt gebruik
gemaakt van Google Maps (snelste route). Binnen een straal van 5 kilometer rekent Suzy's Rainbow Dreams geen
reiskosten. Op locaties waarvoor betaald parkeren geldt, worden de kosten voor parkeren
doorberekend aan de opdrachtgever.

Benodigdheden en werkplek:
Om de mooiste resultaten te behalen, is het belangrijk dat er een goede werkplek beschikbaar is.
Dit betekent dat de opdrachtgever voor de volgende zaken zorg draagt:
•dat het een toegankelijke en veilige locatie is.
•er een stroompunt dichtbij de werkplek aanwezig is.
•er een mogelijkheid is tot het verversen van water
•de locatie/ruimte moet tochtvrij zijn
•er bij lagere temperaturen of regenachtig weer gelegenheid is om binnen te schminken.
•er voldoende licht aanwezig is.
•de schminkster recht heeft op 5 minuten pauze na 2 uur gewerkt te hebben.
•bij buitenlocaties zorgt voor een beschutte werkomgeving, deze dient overkapt te zijn en
beschutting te geven tegen zonlicht, wind en regen.
Wanneer niet aan deze wensen zijn voldaan heeft de schminkster het recht om op dat moment de
keuze te maken om de opdracht niet uit te voeren.

Sjablonen:
Heeft u Suzy's Rainbow Dreams opdracht gegeven om schmink, glitter of airbrush sjablonen te laten maken. Deze
sjablonen worden voor u op maat gemaakt. Echter deze blijven wel eigendom van Suzy's Rainbow Dreams en worden
alleen gebruikt voor uw evenement/opdracht. Op de factuur wordt een prijs gerekend voor het
maken/ontwerpen.

Aansprakelijkheid:
Suzy's Rainbow Dreams erkent geen aansprakelijkheid voor letsel of schade aan goederen of personen direct of
indirect, dat wordt veroorzaakt door toedoen van haar activiteiten. Suzy's Rainbow Dreams gebruikt materialen die
hypoallergeen, huidvriendelijk en onschadelijk zijn. Desondanks is het niet uit te sluiten dat
gevoelige huidtypes op bepaalde producten reageren.

Toezicht tijdens schminken:
Tijdens de duur van het schminken (inclusief op- en afbouwtijd) zorgt de opdrachtgever voor de
aanwezigheid van minimaal één volwassene (18+) die toezicht houdt op de aanwezige kinderen en
de kinderen begeleidt tijdens het schminken. Suzy's Rainbow Dreams is geen oppas en kan in geen enkel geval
aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtenissen/voorvallen met het/de kind(eren) op de
schminklocatie buiten haar eigen activiteiten.

Promotie:
Suzy's Rainbow Dreams behoudt zich het recht haar activiteiten tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever te
promoten middels het dragen van haar eigen bedrijfskleding/logo, plaatsen van banner, flyers en
visitekaartjes. In principe werkt de schminkster in eigen (bedrijfs- )kleding.

Disclaimer
Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd
de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij zijn dan ook niet
aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite. Alle
intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Suzy's Rainbow Dreams of haar toeleveranciers.
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden
verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Suzy's Rainbow Dreams. Aanvragen voor
toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan: suzysrainbowdreams@gmail.com